PROFIL SDM

Yayasan Bina Muslim

PEMBINA

M LUKMAN

PENASEHAT

KH HASAN SOBARI, Lc

PENGAWAS

ZAENAL ARIFIN

KETUA

DRS. THOHA MAHSUN

SEKRETARIS

PATRIA RIZA, S.Pt

BENDAHARA

TSANIYUL MULIA, S.SI

BIDANG PENDIDIKAN

SUPRIYATNA, S.SI

BIDANG SOSIAL DAN SARANA

AHMAD EFENDI

BIDANG DAKWAH

KH. Kasno, Lc

MANAJEMEN SDIT AL-BINA

KEPALA SEKOLAH

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.33 (2)

MARDIANA, S.Ag.

BIDANG KESISWAAN

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.46 (1)

Siti Masitoh, S.Pd.

BIDANG SARANA & PRASARANA

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.49

Sulistyowati, S.Pd.

BIDANG KURIKULUM

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.33 (1)

Sri Munawaroh S.Pd.

BIDANG AL QUR'AN

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.27 (1)

Avondtarizqia, S.Si.

BIDANG ADMINISTRASI & TATA USAHA

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.29

Yadi Supriyadi, S.Pd

TATA USAHA

20201012_224654

Rizki Rizaldi

WALI KELAS

WALI KELAS 1

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.49

Sulistyowati, S.Pd.

WALI KELAS 1

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.46

Sutikah Diah S.Pd.

WALI KELAS 1

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.47

Irma Nurhayati, S.Pd.

WALI KELAS 1

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.33 (1)

Sri Munawaroh, S.Pd.

WALI KELAS 2A

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.46 (1)

Siti Masitoh, S.Pd.

WALI KELAS 2B

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.48 (1)

Asninta Brivilianny, S.Pd.

WALI KELAS 2C

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.49 (2)

Desi Tri S, S.Pd.

WALI KELAS 2D

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.45

Pebi Agustin, S.pd.I

WALI KELAS 3A

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.36 (2)

Sri Islamiati, S.Pd

WALI KELAS 3B

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.32

Yani Nurmayanti, S.Pd

WALI KELAS 3C

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.44

Nindi Wulandari, S.Pd.

WALI KELAS 3D

20201012_224654

Rita Anesia, S.Pd.

WALI KELAS 4A

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.44 (1)

Riska Stepani, S.Pd.

WALI KELAS 4B

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.34

Asri Handayani, S.Pd.

WALI KELAS 4C

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.30 (1)

Ahmad Fadil F, S.Pd

WALI KELAS 5A

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.36 (1)

Nurul Faradillah, S.Pd.

WALI KELAS 5B

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.38 (1)

Trisna Asih A, S.Pd

WALI KELAS 5C

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.37 (1)

Dedah Jubaedah, S.Pd

WALI KELAS 5D

20201012_224654

Risman Maulana, S.Pd

WALI KELAS 6A

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.26

Titin Nuraeni, S.Pd.

WALI KELAS 6B

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.25

Noor Rachmi A, S.Pd.I

WALI KELAS 6C

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.28 (1)

Febriana Hidayat, S.Pd

GURU MATA PELAJARAN

GURU PAI & BAHASA ARAB

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.27

Siti Amaroh, S.Ag.

GURU PAI

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.31 (1)

Metty Suhaemi, S.Pd.I.

GURU PAI & Bahasa Arab

WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.17.37

Sulastri, S.Pd.I

GURU PAI & Bahasa Arab

Sulastri, S.Pd.I

GURU PJOK

Suparta, S.Pd

GURU PJOK

Rahman Fuad, S.Pd

GURU Bahasa inggris

Tita Tirawati, S.Hum

GURU bahasa inggris

Asninta Brivilianny, S.Pd

GURU bahasa inggris

Alya Ulfa, S.Pd

GURU BaSA SUNDA

Yeti Nur Pebrianti, S.Pd

GURU baSA SUNDA

Yayan Komalawati, S.Pd

GURU bahasa ARAB

Miftahurrohmah

GURU bahasa ARAB

Rida Maryani

GURU AL QUR'AN

Ani Kartika

Ika Suprihatin

Yayan Komalawati, S.Pd

Rani Fadillah

Erna Budiyanti

Nurchayati

Imron Julianto

Tanti Febrianti, S.Pd

Miftahurrohmah

Rida Maryani

Heni Haryani, S.Pd

Rita Solihah

Giyati, S.Sos

Riyanti

Tita Tirawati, S.Hum