PROFIL SDM

Yayasan Bina Muslim

PEMBINA

M LUKMAN

PENASEHAT

KH HASAN SOBARI, Lc

PENGAWAS

ZAENAL ARIFIN

KETUA

DRS. THOHA MAHSUN

SEKRETARIS

PATRIA RIZA, S.Pt

BENDAHARA

TSANIYUL MULIA, S.SI

BIDANG PENDIDIKAN

SUPRIYATNA, S.SI

BIDANG SOSIAL DAN SARANA

AHMAD EFENDI

BIDANG DAKWAH

JUNAIDI, SP

MANAJEMEN SDIT AL-BINA

KEPALA SEKOLAH

MARDIANA, S.Ag.

BIDANG KESISWAAN

SITI MASITHOH, S.Pd.

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

SULISTYOWATI, S.Pd.

BIDANG KURIKULUM

SRI MUNAWAROH AINI, S.Pd.

BIDANG AL QUR'AN

AVONDTARIZQIA, S.Si.

................

bla bla bla

BIDANG ADMINISTRASI DAN TATA USAHA

YADI SUPRIYADI, S.Pd

PUSTAKAWAN

RIANA DESTIANTI, S.Pd.

TATA USAHA KEUANGAN

SUSI GIARLI BURHANI

WALI KELAS

WALI KELAS 1A

SITI MASITOH, S.Pd.

WALI KELAS 1B

ASNINTA BRIVILIANNY, S.Pd.

WALI KELAS 1C

DESI TRI SUGIHARTI, S.Pd.

WALI KELAS 1D

PEBI AGUSTIN, S.Pd.I.

WALI KELAS 2A

SRI ISLAMIATI, S.Pd.

WALI KELAS 2B

SULASTRI, S.Pd.I.

WALI KELAS 2C

NINDI WULANDARI, S.Pd.

WALI KELAS 2D

ALYA ULFA, S.Pd

WALI KELAS 3A

RISKA STEPANI NUR, S.Pd.

WALI KELAS 3B

ASRI HANDAYANI, S.Pd.

WALI KELAS 3C

AHMAD FADIL FATAHILLAH, S.Pd.

WALI KELAS 4A

NURUL FARADILLAH, S.Pd.

WALI KELAS 4B

TRISNA ASIH AWALIA, S.Pd.

WALI KELAS 4C

DEDAH JUBAEDAH, S.Pd.

WALI KELAS 4D

RISMAN MAULANA, S.Pd

WALI KELAS 5A

TITIN NURAENI, S.Pd.

WALI KELAS 5B

NOOR RACHMI AZIZAH, S.Pd.

WALI KELAS 5C

FEBRIANA HIDAYAT, S.Pd.

WALI KELAS 6A

SRI MUNAWAROH AINI, S.Pd.

WALI KELAS 6B

SUTIKAH DIAH PURWANINGSIH, S.Pd.

WALI KELAS 6C

IRMA NURHAYATI, S.Pd.

GURU MATA PELAJARAN

GURU PAI & BAHASA ARAB

SITI AMAROH, S.Ag.

GURU PAI

METI SUHAENI, S.Pd.I.

GURU OLAHRAGA

SUPARTA, S.Pd.

GURU OLAHRAGA

RAHMAN FUAD

GURU BAHASA INGGRIS

TITA TIRAWATI

GURU BAHASA SUNDA

YAYAN KOMALAWATI

GURU LITERASI

AVONTARIZQIA

GURU MATEMATIKA

SUTIKAH

....................

TSANIYUL MULIA, S.SI

GURU AL QUR'AN

MARDIANA

SITI MASITHOH

SULISTYOWATI

AVONTARIZQIA

HARYADI

TSANIYUL MULIA, S.SI

AVONTARIZQIA

HARYADI

TSANIYUL MULIA, S.SI

AVONTARIZQIA

HARYADI

TSANIYUL MULIA, S.SI

AVONTARIZQIA

HARYADI

TSANIYUL MULIA, S.SI

AVONTARIZQIA

HARYADI

TSANIYUL MULIA, S.SI

AVONTARIZQIA

HARYADI

TSANIYUL MULIA, S.SI